Interna – medycyna ogólna

usuwanie-zylakow11 
Dzisiejsza medycyna zmierza w kierunku specjalizacji. Kierunek ten umożliwia coraz wyższe zaawansowanie w diagnostyce i leczeniu chorób poszczególnych narządów człowieka. Niestety wadą nowoczesnej medycyny, dzielącej dolegliwości człowieka na liczne podspecjalności, jest coraz bardziej widoczny brak możliwości połączenia systemu specjalizacji we wspólną całość, czyli powiązany wzajemnymi zależnościami organizm. Paradoksalnie opóźnia to diagnostykę różnych chorób, gdyż wyspecjalizowany lekarz nie zawsze potrafi właściwie zinterpretować zwykłe „złe samopoczucie” i mało symptomatyczne osłabienie.
Lekarzem mającym oceniać ogólny stan naszego zdrowia ma być lekarz pierwszego kontaktu, ale brak czasu, pieniędzy i niestety czasem także wiedzy na ogół uniemożliwia mu szybkie postawienie diagnozy. Poza tym, z założenia, do lekarza pierwszego kontaktu ma zgłaszać się człowiek chory, a nie zdrowy, co wyklucza stosowanie i przestrzeganie profilaktyki, która powinna być podstawową zasadą współczesnej medycyny.

Współczesna medycyna 

Współczesna medycyna dysponuje ogromnymi możliwościami, ale wadliwy system społecznej opieki zdrowotnej utrudnia pełne wykorzystanie tej wiedzy już na wstępie, pozbawiając nas możliwości i często chęci wczesnej oceny stanu zdrowia. W efekcie do lekarza zwykle idziemy zbyt późno, wtedy gdy coraz bardziej dotkliwe symptomy choroby same kierują nas do właściwego specjalisty. To zasadniczy błąd. Aby zapobiec grożącym nam chorobom, a tym samym zachować lepszą kondycję i wolniej się starzeć, około 30-40 roku życia, gdy cieszymy się jeszcze dobrym zdrowiem powinniśmy odbyć wizytę u lekarza internisty.

Kim jest internista?

Internista jest specjalistą chorób wewnętrznych, czyli lekarzem ogólnym. Z kolei interna jest najstarszą specjalizacją lekarską traktującą organizm człowieka w sposób najbardziej całościowy, czyli holistyczny. Dobry internista najszybciej może zdiagnozować choroby różnych narządów, a znając nasz organizm i nasze indywidualne obciążenia, wielu dolegliwościom może zapobiec. Internista jest najlepszym lekarzem anti-agingu, czyli medycyny przeciwstarzeniowej, której najważniejszym założeniem jest profilaktyka.
Starzenie się to zachwianie homeostazy organizmu przez drobne dolegliwości przeradzające się w dotkliwe choroby. Odwiedzając lekarza ogólnego i stosując zaplanowany przez niego plan badań, możemy zapobiec dolegliwościom na ich wstępnym etapie, pozwalając tym samym organizmowi dłużej zachować właściwą młodym ludziom kontrolę procesów metabolicznych, odporność i homeostazę.